H&H v Amerike

Čistota pol života a v strojárstve to platí obzvlášť Aj toto patrí k životu údržbárov z H&H v Amerike.