H&H v Amerike

Čistota pol života???? a v strojárstve to platí obzvlášť????

Aj toto patrí k životu údržbárov z H&H v Amerike.