ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

oceľových konštrukcií (brány, oplotenia, haly)

Ponúkame výrobu rôznych jednoduchých oceľových konštrukcii ako napríklad dorazy na guľatinu pre malé ale aj veľké píly, stojany na dosky, oplotenia alebo inú inováciu výrobných liniek.

ďalšie služby

Zámočnícke a zváračské práce

Výroba a montáž oceľových konštrukcií na zákazku (brány, oplotenia, haly)

montáž, demontáž a oprava oceľových konštrukcií

Výroba a montáž oceľových konštrukcií na zákazku (brány, oplotenia, haly)

Údržba a servis výrobných liniek

Montáž, údržba a servis zariadení na spracovanie drevnej hmoty

Špecialisti